Архив   Назад

07 - 09 юни 2017 г., к.к. „Слънчев Бряг”, хотел „КОТВА” * * * *

СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЛЯТО 2017г.

Тема : Анализ на натрупаната до момента практика по прилагане на нормите на новия ЗОП и ППЗОП

 

 • Коментар на съществуваща практика на възложителите по прилагане на ЗОП и ППЗОП
 • Коментар върху мониторинга и предварителния контрол, който осъществява АОП
 • Представяне на практика на КЗК и ВАС
 • Решаване на казуси по ЗОП и ППЗОП

ВОДЕЩИ БЯХА: 

 • МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, тлавен редактор на списание „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор и автор на множество материали в областта на възлагането и контрола при обществените поръчки.
 • ПЕТЪР ПЕТЕВ – консултант по Закона за обществените поръчки, правен консултант и основател на списание „Обществени поръчки”, автор на множество публикации, включително и на Коментар за измененията на ЗОП от 2012 г. и 2014 г., съвместно с г-жа Мариана Кацарова. Хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” по дисциплината „Обществени поръчки и договорни процедури”.

 

ПРОГРАМА 

Сряда 07.06.2017г.

 

12.30 - 14.00  Пристигане, обяд, настаняване и регистрация на участниците.

14.00 - 15.30 Откриване на семинара в конферентна зала на хотела.

Разглеждане на практиката на възложителите по прилагане на ЗОП и ППЗОП, в следните направления:

 • дискриминационни условия
 • обособени позиции;
 • критерии за подбор;
 • критерии за възлагане;

15.30 - 16.00  Кафе пауза

16.00 - 17.30 Продължение: Разглеждане на практиката на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП, в следните направления: 

 • работа на комисията
 • изискване и разглеждане на обосновки

Водещ лектор: г-н Петър Петев

20:30 Вечеря в ресторанта към хотел "Котва" - "Кораба" , DJ, шоу програма и много други изненади.

 

Четвъртък 08.06.2017

 

07.30 - 09.30 Закуска

09.30 - 12.30 Актуални въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП с оглед натрупана в месеците април и май практика.

Водещ лектор: г-жа Марияна Кацарова

10.30 - 11.00 Кафе пауза

12.30 - 14.00 Обяд 

14.00 - 17.00 Свободно време за комуникация и обмяна на опит между участниците в семинара. За желаещите е организирана кратка туристическа разходка до старинната част на град Несебър.

20.30 Официална вечеря. Специално участие на гост изпълнител, DJ и още много изненади за участниците. 

 

Петък 09.06.2017г. 

 

07.30 - 09.30  Закуска 

09.30 - 10.30 Решаване на казуси по прилагане на ЗОП и ППЗОП - интерактивно занимание за участниците в срещата.

10.30 - 11.00 Кафе пауза

11.00 - 12.30 Обяд в ресторанта на хотела и отпътуване на участниците в срещата. 

 

 

 

 

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!