Новини

В периода 30 октомври - 02 ноември 2018 г. в к.к.Боровец, хотел ЛИОН**** ще се проведе Национална работна среща на Възложителите на обществени поръчки - ЕСЕН 2018г.

18.09.2018

Предстоящите промени в ЗОП и ППЗОП, както и въвеждането в действие от 18.10.2018 г. на първия етап от Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) се очаква да доведат до множество практически затруднения, казуси и въпроси.

Това е причина предстоящата ни среща да бъде проведена изцяло в две основни направления:

  • коментар на измененията в ЗОП и ППЗОП и
  • правните и практически въпроси при работа с новата ЦАИС ЕОП.

         Специално внимание ще бъде отделено на основните модули на системата: е-регистрация, е-обявяване, е-документация, е-ЕЕДОП и други, които са свързани със задължения на възложителите на обществени поръчки.


© 2018 СИП 2000 Всички права запазени!